download
download
download

Nyitólap > Nyitolap

 


Tisztelt Ügyfeleink!Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ”f.a.” felé benyújtandó hitelezői igények bejelentésére a felszámolási végzés közzétételétől számított 60 napon belül van lehetőség.


Ennek megfelelően a 2015. május 4.-ig beérkezett, vagy igazoltan 2015. május 04.-én, 24 óráig postára adott igényeket tudjuk határidőn belül beérkezett hitelezői igényként nyilvántartásba venni.
A 60 napon túl, de 180 napon belül bejelentett igények ún. „törvényes határidőn túli” követelésnek minősülnek, s az után elégíthetők ki, ha a Cstv. 57. § (1) bekezdése szerint határidőben bejelentkezett hitelezők már 100%-ban kifizetésre kerültek.
A 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

Hitelezői igényeket kérjük postai úton megküldeni:

Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „ f.a”
Varsányi Kitti Felszámolóbiztos
Kaposvár, Berzsenyi u.44.
7400


Kaposvár, 2015. április 14.


Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. „ f.a”
Varsányi Kitti Felszámolóbiztos


Segédlet hitelezői igény benyújtásához


Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!


Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ”F. a.”-val szemben fennálló hitel-, kölcsöntartozásuk alapján törlesztési kötelezettségüknek banki átutalás, illetve banki pénztári befizetés útján is eleget tudnak tenni.

Abban az esetben, ha az ügyfél rendelkezésére áll a hiteltechnikai számla száma (amely a kölcsönszerződésben megtalálható), akkor erre a számlaszámra kérjük az átutalást teljesíteni.

Amennyiben az ügyfélnek nincs hiteltechnikai számlaszáma, vagy azt nem ismeri, akkor a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ”F. a.” központi bankszámlájára is tud teljesíteni, ennek számlaszáma 11500119-10000757, számlavezető: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Ebben az esetben nagyon fontos, hogy a közlemény rovatban feltüntetésre kerüljön a szerződésszám, továbbá az Adós neve.

Kaposvár, 2015. március 27.

Köszönettel:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ”F.a.”
Dr. Piller Zsuzsa felszámolóbiztos


OBA tájékoztató, űrlapok
Tisztelt Ügyfelelink!

Az oba betétbiztosítással kapcsolatban bővebb információ ITT

Kártalanítási eljáráshoz űrlapok ITT
A kitöltött űrlapokat bármelyik fiókunkban leadhatják!
Tájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük Önöket, hogy a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. felé fennálló kötelezettségük teljesítéseként a továbbiakban a hitelek átutalással történő törlesztését és egyéb befizetéseiket a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél vezetett 11500119-10000757 bankszámlára teljesítsék.
Külföldről a HU16 1150 0119 1000 0757 0000 0000, BIC (Swift) kód: TAKBHUHBXXX bankszámlaszámra tudják megtenni.
Az átutalási megbízás közlemény rovatába feltétlenül kérjük beírni a hitel számát, az adós nevét, vagy az egyéb hivatkozást.
Köszönjük együttműködésüket.

Dr. Piller Zsuzsa
felszámolóbiztos


Működési engedély visszavonás

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-47/2015. számú határozata a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben tevékenységi engedély visszavonásáról és felszámolási eljárás kezdeményezéséről
A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 44., cégjegyzékszám: 14-10-300294)) (Bank) felett gyakorolt felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8- 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) a következő
h a t á r o z a t o t
hozza.
A Bank – legutóbb a 2013. december 9. napján hozott, H-EN-I-1352/2013. számú határozatban megállapított, meghatározott pénzügyi szolgáltatási és kiegészítő pénzügyi szolgáltatási szolgáltatások végzésére jogosító, a jelen határozat indokolási része 1.1. pontjában megjelölt határozatokban megadott, illetve megállapított – tevékenységi engedélyeit a jelen határozat kézhezvételének napjával visszavonja, egyidejűleg kezdeményezi a Bank felszámolását azzal, hogy felszámolóként kizárólag a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1071 Budapest, Damjanich utca 11-15.) jelölhető ki.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Budapest, 2015. március 2.

Dr. Windisch László s.k.,
az MNB alelnökeMNB tájékoztatás
Budapest, 2015. február 26. – A DRB Bankcsoport fizetőképességi helyzete miatt az MNB mától 60 ezer forintra csökkentette a kifizethető betétek és más források összegét. A jegybank döntése során figyelembe vette, hogy az érintett betétesek legszélesebb köre – ha korlátozott összegben is – de hozzájuthasson betétjéhez. Az Országos Betétbiztosítási Alap 100 ezer euró, azaz mintegy 30 millió forint összegig kártalanítja a betéteseket, ha a bankcsoport fizetőképessége nem áll helyre néhány napon belül.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2015. február 26-tól ügyfelenként 60 ezer forintra csökkentette a DRB Bankcsoporthoz tartozó hitelintézetek (BRB BUDA Regionális Bank, DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank, DDB Dél-Dunántúli Takarék Bank és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank) által az ideiglenes intézkedés időtartalma alatt kifizethető betétek és más visszafizetendő források maximális összegét. Erre azért volt szükség, mert a bankok azonnali fizetőképessége a vártnál lényegesen rosszabbnak bizonyult.


A 60 ezer forintos limit a jegybank által korábban elrendelt kifizetési korlátozás Sajtóközlemény: Felügyeleti biztosok a DRB Bankcsoportnál (2015. február 24.) teljes 90 napos időszakára vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy ha egy ügyfél már korábban felvett 60 ezer forintot vagy annál nagyobb összeget bankjától, akkor mai naptól már nem juthat hozzá további összegekhez.


A jegybank egyeztetést kezdeményezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, illetve az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatósággal azért, hogy a betéteseket ne érje hátrány az adófizetési kötelezettségek teljesítése, illetve a járadékkifizetések kapcsán.


Mint ismeretes, az MNB 2015. február 24-től a betétesek halaszthatatlan védelme érdekében felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB Bankcsoporthoz. A jegybank az ügyfelek számára legfontosabb tudnivalókat tartalmazó kérdéseket és válaszokat jelentett meg honlapján. (http://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak/buda_cash_dbr_bankcsoport).

Magyar Nemzeti BankTájékoztatás
Tisztelt Ügyfeleink!

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során, a Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján 2015. február 25-én született N-JÉ-I-11/2015 számú végzésben, a betétek és más visszafizetendő források kifizetését a Magyar Nemzeti Bank ügyfelenként mindösszesen 60.000 Ft összegben határozta meg.
Ügyfeleink ezen összeget kizárólag pénztárainkban, készpénzben vehetik fel. A szükséges készpénz fedezet Bankunkban rendelkezésre áll, melynek fiókhálózatba történő kiszállítása a délelőtt folyamán megtörténik.
A fiókhálózat pénzeszközökkel történő ellátása során napközben előforduló esetleges technikai bezárások miatt szíves elnézésüket kérjük!Bankszünnap Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy bankunk 2015.02.25-én a Magyar Nemzeti Bank a N-JÉ-I-4/2015 sz. végzésének eleget téve zárva tart.


Felügyelő biztosok a Dél-Dunántúli Takarék Banknál
Budapest, 2015. február 24. – Az MNB mától felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB bankcsoport tagjaihoz, és korlátozásokat léptetett életbe valamennyi intézménynél. Az ideiglenes intézkedések a hitelintézetek jegybanki vizsgálatának lezárásáig maradnak érvényben.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2015. február 24-től felügyeleti biztosokat rendelt ki a DRB Bankcsoporthoz, vagyis: a BRB BUDA Regionális Bankhoz, a DRB Dél-Dunántúli Regionális Bankhoz, a Dél-Dunántúli Takarék Bankhoz és az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bankhoz. Az MNB mai végzésében közzétett ideiglenes intézkedését az intézmények működése kapcsán az érdekeltek halaszthatatlan védelme indokolta.

A felügyeleti biztosok mai nappal átvették a hitelintézetek irányítását annak igazgatóságától, s gondoskodnak a megfelelő működésről. A jegybank ezzel párhuzamosan ügyfelenként egy millió forintban korlátozta a hitelintézetek által az ideiglenes intézkedés időtartalma alatt kifizethető betétek és más visszafizetendő források maximális összegét. Ezen összeghatáron belül – ha igénylik – nemcsak a lakossági, de az egyéb ügyfelek is hozzájuthatnak követeléseikhez.

Az MNB jelenleg átfogó vizsgálatot folytat a hitelintézeteknél. Az állami tulajdonú Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft. által delegált felügyeleti biztosok kirendelése, illetve az egyéb korlátozó intézkedések a vizsgálatot lezáró határozatok meghozataláig, de legfeljebb egy évre, a betétek és más források visszafizetésének korlátozása maximum 90 napig marad érvényben.

A DRB Bankcsoport sem mérete, sem tevékenysége alapján nem jelent kockázatot a magyar pénzügyi rendszerre.


Magyar Nemzeti Bank
Üzemszünet

Tisztelt Ügyfeleink!

2015.02.23-án (hétfőn) éjjel 00:00-05:00 között kártya-rendszerünk tervezett karbantartása miatt több, rövid ideig tartó szolgáltatás-kiesés várható.
Emiatt a Bank elfogadói hálózatában (ATM-eken ill. kereskedelmi elfogadóhelyeken), illetve a Bank által kibocsátott bankkártyákkal végzett tranzakciók időszakosan sikertelenek lehetnek.
Megértésüket és türelmüket köszönjük!


Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.


InternetBank frissítés
Tisztelt Ügyfeleink!

Az InternetBank felületünk frissítése lezajlott. Kérjük, a felületre a weboldalunkon keresztül szíveskedjenek belépni, a "NetBank" gombbal.

Tisztelettel: DDB Bank


Általános Üzletszabályzat
Általános Üzletszabályzat DDB 2015.02.01-től
Általános Üzletszabalyzat DDB Mellekletek 2015 02 01-től
Általános Üzletszabalyzat DDB Fuggelekek 2015 02 01-tőlOBA Tájékoztató 2015
Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy 2015. január 15-től kérésére, a számlavezető fiókjában személyesen veheti át Bankunknál elhelyezett, OBA által biztosított betétállományáról készült tájékoztatást.


Tisztelettel: DDB Bank

Elszámolási és forintosítási információk
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. és a jogelőd hitelintézetei, a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban törlesztett), továbbá a hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. § (1a) bekezdése szerinti deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönt nem folyósított, ezért a fenti törvényből adódó elszámolási kötelezettség a Bankot nem terheli.

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYEK FELADATELLÁTÁSÁT SEGÍTŐ, AZ MNB ÁLTAL AJÁNLOTT NYILATKOZAT-, KÉRELEM-, IGAZOLÁS MINTÁK Nyomtatvány minták


Tájékoztató a 2014. évi XXXVIII. törvény szerinti perekről és az elszámolás megküldésének határidejéről


Ingyenes kézpénzfelvétel
Tisztelt Ügyfeleink!
2015. január 1-től csak az ATM-ből bankkártyával teljesített készpénzfelvétel lehet ingyenes!
A pénztári készpénzkifizetés korábbi kedvezménye megszűnik, helyette a Hirdetményben megadott díjat kell megfizetnie. (Ennek alapja a pénzügyi rezsicsökkentést szabályozó, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény.)

További információ: Ingyenesség csak bankkártyára tájékoztató

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről, a Központi Nyilvántartás (KPKNY) céljáról, a nyilvántartásban kezelt adatok tartalmáról, a nyilvántartás működéséről és szabályairól, valamint a nyilatkozattevőt megillető jogokról : KPKNY-Ügyféltájékoztató ingyenes készpénzfelvétel igényléséről

„Y Generáció” Számlacsomag Neked
Ezt az ajánlatot kifejezetten a pályakezdő fiataloknak hoztuk létre, akiknek egy rugalmas, fiatalos és kedvezményes ajánlatra van szükségük a mindennapokban!A csomaghoz egy olyan kártyát biztosítunk Neked, amivel érintés nélkül tudsz fizetni. Így nem kell odaadnod a kártyádat a boltban, nem kell aláírogatni és ezzel az időt húzni a pénztárnál!

További információ: ygeneracio.hu


Új megtakarítási lehetőség
Új megtakarítási lehetőség, Bankunk kínálatában: Trend Portfólió Kezelés, és Trend Portfolió Kezelés Lekötött Betéttel Kombinálva.


Információ a Trendről
Tisztelt Ügyfeleink!
Magyarország kormánya és az USA kormánya 2014. 02. 04-én aláírta azt a kormányközi megállapodást, amely a két ország adóhatóságai közötti automatikus adatcserét hivatott szabályozni (FATCA egyezmény).

Az erről szóló tájékoztató letölthető itt:

FATCA tájékoztatóTisztelt Ügyfelünk!

Új pénzkiadó automata (ATM) üzemel a Siófoki kórház bejáratánál (8600, Siófok, Semmelweis u 1.)Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy pénzintézetünk 2014.03.01-től Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt.
Közlemény
Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés illetve készpénzfelvétel lehetőségéről
Nyilatkozat az ingyenes készpénzfelvételre szolgáló fizetési számla megjelöléséről

Közlemény
Tisztelt Ügyfelünk!


Tájékoztatás a Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírás támogatói okirat aláírásával kapcsolatban:


A MAG Zrt. az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében 2013. június 24-ét követően a Támogatói Okiratokat elektronikus aláírással hitelesítve, a Pályázati e-ügyintézési felületen keresztül fogja kiküldeni a pályázóknak. Az új rendszer azt jelenti, hogy:

- a pályázó e-mail értesítésben fog tájékoztatást kapni arról, hogy pályázatával kapcsolatban változás történt, ezért lépjen be a Pályázati e-ügyintézés felületre;
- a hatályos Támogatói Okiratot a Pályázati e-ügyintézés felületről fogja tudni letölteni és kinyomtatni, ha szükséges;
- amint a pályázó a Pályázati e-ügyintézés során átveszi (megnyitja) a Támogatói Okiratot, a Pénzügyi Közvetítő is látni fogja azt a Közvetítői Pályázati e-ügyintézés felületen (megegyezően azzal, ahogyan eddig is látta a pályázat egyéb dokumentumait);
- az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a bevezetés dátumától az NFÜ/MAG Zrt. honlapján (www.nfu.hu illetve www.magzrt.hu) lesz letölthető, az egyéb tájékoztató dokumentummal együtt.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendszer bevezetését követően a MAG Zrt. postai úton nem fogja kiküldeni a Támogató Okiratokat!


Három vállalkozásfejlesztést támogató kiírás felfüggesztése (2013. február 5.)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – a beérkezett pályázatok nagy számára és a rendelkezésre álló keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel – az alábbi pályázati kiírások benyújtási lehetőségét 2013. február 8-ával felfüggeszti:
„Mikrovállalkozások fejlesztése” (GOP-2011-2.1.1/M)
„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” (GOP-2012-2.1.1/B)
„Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG)” (GOP-2011-2.1.1/KHG)
Továbbá felhívjuk a figyelmet az alábbi határidőkre:
A GOP-2011-2.1.1/M esetében a Pályázati felhívás A.6. pontjának megfelelően a szerződött pénzügyi közvetítők 2013. február 8-án 24 óráig vehetnek át pályázatokat, és kizárólag azon pályázatok kerülnek befogadásra, amelyeket a pénzügyi közvetítő az eljárásrendnek megfelelően 2013. február 9-én 24 óráig feltölt az elektronikus felületre.
A GOP-2012-2.1.1/B esetében a felfüggesztés napján 24 óráig postára adott pályázatokat még érkeztetjük.
A GOP-2011-2.1.1/KHG esetében a hitelintézet által legkésőbb 2013. február 8-án 13 óráig a MAG Zrt-nek átadott pályázatok kerülnek érkeztetésre.

További részletek


A mikrovállalkozások fejlesztése érdekében kiírt felhívás beadási határidejének hosszabbítása (2012. december 13.)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „Mikrovállalkozások fejlesztése” című (GOP-2011-2.1.1/M kódszámú) pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2013. február 28-ig meghosszabbítja.
A pályázati felhívás B.2. Pályázóra vonatkozó adminisztratív feltételek című pontja az alábbiak szerint módosul:
„Továbbá GOP-2011-2.1.1/M pályázati kiírás esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP)
a) GOP-2011-2.1.1/M,
pályázati kiírás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása az adott naptári évben ezen pályázati kiírások keretében már részesült támogatásban.”

A pályázati felhívás fentieknek megfelelő szövegszerű módosítása és honlapon történő cseréje hamarosan megtörténik, a változtatás azonban a jelen közlemény megjelenésével érvénybe lép.


A mikrovallalkozasok fejlesztese érdekeben kiírt felhívas beadási határidejenek hosszabbítása

Kombinált Mikrohitel

Örömmel tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a Bankunk 2012. szeptember 17-től megkezdte az Új Széchenyi terv keretében a GOP-2011-2.1.1/M kódszámú pályázatok bonyolítását. A program keretén belül Bankunk a működési területén (Somogy megye) működő vállalkozásoknak Kombinált Mikrohitel nyújt.

A konstrukció vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások kombinációjából áll. A pályázatból származó vissza nem térítendő támogatást a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. mikrohitellel, azaz visszatérítendő támogatással kombinálja. A visszatérítendő és a vissza nem térítendő rész egymástól elválaszthatatlan, a kettő csakis együtt nyerhető el.

Mind a mikrohitel igénylést, mind a pályázati anyagot egy helyen, a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. központjában, Kaposvár, Berzsenyi u. 44. szám alatt lehet személyesen leadni. A kombinált mikrohitelt Bankunk, a vissza nem térítendő támogatást pedig a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (MAG Zrt.) bírálja el.

A konstrukció részletes feltételeit a Pályázati felhívás, a GOP részletes útmutató, a Segédletek (GOP településlista, VTSZ lista, TESZOR lista), valamint a Mikrohitel részre vonatkozó tájékoztató együttesen tartalmazzák. A "Mikroválllakozások fejelsztése GOP-2011-2.1.1/M" pályázati kiírásról az www.ujszechenyiterv.gov.hu oldalon talál részletes információt.

A vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó adatlapot a Projekt adatlap kitöltő program segítségével tudja generálni a www.nfu.hu oldalon.

A hitel részletes feltételeit a Termékleírás és a Hirdetmény tartalmazza:


A hitelkérelem beadásához az alábbiakra van szükség (PDF formátum):


A hitelkérelem beadásához szükséges dokumentumokat letöltheti Word formátumban is:A vissza nem térítendő támogatásra a Bankunk támogatás megelőlegező hitelt tud adni.

Támogatás megelőlegező hitel kondíciói:

 • Alapkamat 3 havi BUBOR
 • kamatfelár 5%
 • Kezelési költség 1%
 • Folyósítási jutalék 0.5%
 • Hitelbírálati díj 0.5%

Biztosítékai:
 • a vissza nem térítendő támogatás engedményezése,
 • óvadéki forintbetét a futamidő végéig számított kamatokra.Bankkártya elfogadói szolgáltatás

A Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. által kínált bankkártya-elfogadási szolgáltatás igénybevételével nem csak a saját, hanem valamennyi hazai és nemzetközi pénzintézet által kibocsátott, a MasterCard , VISA kártyatársaságok által forgalmazott bankkártyáinak elfogadására is lehetőség nyílik.

Miért előnyős a szolgáltatást igénybe venni?
 • A bankkártyás fizetési mód egyre szélesebb körben terjed el a készpénzes fizetéssel szemben, egyre több az a vásárló, aki nem tart magánál készpénzt, és igényli a kártyaelfogadás lehetőségét.
 • A kártyaelfogadás növeli cégének versenyképességét.
 • Csökkentheti vállalkozásának adminisztrációs költségeit (pl. készpénztárolás és szállítás költsége).
 • Kizárja a hamis készpénz elfogadásának lehetőségét.

Bankunk biztosítja az elfogadáshoz szükséges POS terminált, szerviz és karbantartási szolgáltatással, valamint az elszámolást, reklamációkezelést.

Bankkártya elfogadási szolgáltatást az alábbi feltételekkel:

 • Kártyaelfogadási szolgáltatás, kedvező havi szolgáltatási díjakkal (1)
 • Tranzakció alapú jutalék elszámolás egyedi ajánlat alapján

(1) A szolgáltatás havi díját a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.Bankkártya elfogadói szolgáltatással kapcsolatos kérdések esetén a bankfiókok munkatársai készséggel segítségére lesznek személyesen vagy telefonon.
Az alábbi elérhetőségek is érdeklődhet:

Telefon: 06-82/527-130
Fax: 06-82/527-149
e-mail. info@ddtakszov.huKötelező gépjármű felelősségbiztosítás kalkulátor


Csoportos balesetbiztosítás általános szerződési feltételek


Kaposvár, Bartók B. u. 6. sz. alatti ingatlan értékesítése

Kaposvár Donneri városrészében egy sarok épület földszintjén helyezkedik el, egy épületben a Postával és egy ABC-vel.

Jól megközelíthető és az Iszák utcában bőséges parkolási lehetőség van.

A létesítmény alapterülete 66 m2.
Helyiségek: iroda, folyosó, WC-mosdó, teakonyha, biztonsági helyiség és nagy ügyfélforgalmi tér.

A fűtést korszerű hőkondenzációs gázkazán biztosítja. Légkondicionálás megoldott. Kiépített riasztórendszer véd az illetéktelen behatolás ellen, amely tűzjelzésre is alkalmas.


Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. ügyvezetése

A megváltozott piaci viszonyok között, az élesedő gazdasági versenyben Bankunk számára létkérdés a versenyképesség megőrzése, az ügyfélszerzés és az ügyfelek megtartása.

A vidék bankjaként a szervezetünkre háruló feladatok változatlan színvonalú ellátása mellett a térségben megjelenő kereskedelmi bankok szolgáltatásaira is növekvő igény jelentkezik a meglévő és potenciális ügyfelek körében.

Ezért a pénzintézetünknek állandóan megújulására, versenyképes piaci magatartására van szüksége, a hagyományos termékek megtartása mellett. Az új üzletágak és termékek bevezetése a felügyeleti szervek felé történő adatszolgáltatási kötelezettség állandó bővülésével és változásával jár.

A régión belül versenyelőnyt jelenthet a Bank számára, ha ügyfeleinek devizaszámla-vezetést, deviza alapú és deviza-hitelezést tud biztosítani. A felvázolt célok megvalósításához infrastrukturális beruházásokra, elsősorban korszerű informatikai támogatásra van szükség.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Pályázati azonosító:
GOP-2.1.1-09/A-2009-2832.sz.

Projekt neve:
Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis-, és középvállalkozások technológiai fejlesztése

Projekt leírása:
Technológiai fejlesztés a Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt-nél, Globe Multidevizás Hitelintézeti szoftverrendszer beszerzése


Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt., 7400 Kaposvár, Berszenyi u. 44.


Irányító Hatóság neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22,
tel.: 06 40 638-638,
www.nfu.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.,
1139 Budapest, Váci út 83.,
tel.: 06 40 200-617,
www.magzrt.hu